Bordi Drejtues

Kryeredaktor: Umesh Prasad, BDS, MPhil
I nderuar. Këshilltar: Rajeev Soni, Dr.
Kreativ dhe dixhital: Imran