POLITIKA JONA

 1. POLITIKA E PRIVATËSISË,
 2. POLITIKA E DORËZIMIT, 
 3. RISHQYRTIMI DHE POLITIKA EDITORIALE,
 4. POLITIKA E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE LICENCËS,
 5. POLITIKA E PLAGJIARITËS,
 6. POLITIKA TËRHEQJES,
 7. POLITIKA E QASJES SË HAPUR,
 8. POLITIKA E ARKIVIMIT,
 9. ETIKA E PUBLIKIMIT,
 10. POLITIKA E ÇMIMEVE DHE
 11. POLITIKA E REKLAMAVE. 
 12. POLITIKA HIPERLINDORE
 13. GJUHA E PUBLIKIMIT

1. POLITIKA E PRIVATËSISË 

Ky Njoftim i Privatësisë shpjegon se si Scientific European® (SCIEU®) botuar nga UK EPC Ltd., Numri i Kompanisë 10459935 Regjistruar në Angli; Qyteti: Alton, Hampshire; Vendi i Publikimit: Mbretëria e Bashkuar) përpunon të dhënat tuaja personale dhe të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale që ne mbajmë. Politika jonë merr parasysh Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave 1998 (Akti) dhe, me efekt nga 25 maj 2018, Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). 

1.1 Si i mbledhim të dhënat tuaja personale 

1.1.1 Informacioni që ju na jepni 

Ky informacion në përgjithësi jepet nga ju kur ju 

1. Angazhohuni me ne si autorë, redaktor dhe/ose këshilltar, plotësoni formularët në faqen tonë të internetit ose aplikacionet tona, për shembull për të porositur produkte ose shërbime, për t'u regjistruar në një listë postimesh ose për t'u regjistruar për të përdorur faqen tonë të internetit, për të bërë një aplikim për punësim, shtoni në seksionin e komenteve, plotësoni sondazhet ose dëshmitë dhe/ose kërkoni ndonjë informacion nga ne. 

2. Komunikoni me ne me postë, telefon, faks, email, media sociale etj 

Informacioni që jepni mund të përfshijë informacion biografik (emrin tuaj, titullin, datën e lindjes, moshën dhe gjininë, institucionin akademik, përkatësinë, titullin e punës, specializimin e lëndës), informacionin e kontaktit (adresën e emailit, adresën postare, numrin e telefonit) dhe financiare ose kredi detajet e kartës. 

1.1.2 Informacioni që mbledhim për ju 

Ne nuk mbledhim asnjë detaj të shfletimit tuaj në faqet tona të internetit. Ju lutemi shikoni Politikën tonë të Cookies. Ju mund t'i çaktivizoni skedarët e personalizimit përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit dhe të vazhdoni të përdorni faqet tona të internetit. 

1.1.3 Informacion nga burime të tjera 

Partner i analizës së të dhënave, si p.sh. Google, që analizon vizitat në faqet e internetit dhe aplikacionet tona. Kjo përfshin llojin e shfletuesit, sjelljen e shfletimit, llojin e pajisjes, vendndodhjen gjeografike (vetëm shtetin). Kjo nuk përfshin asnjë informacion personal të vizitorit të faqes në internet. 

1.2 Si e përdorim informacionin tuaj 

1.2.1 Kur angazhoheni si autor, redaktor ose këshilltar për Scientific European® (SCIEU)®, informacioni juaj që dorëzoni ruhet në sistemin e menaxhimit të revistave akademike të bazuar në ueb epress (www.epress.ac.uk) të Universitetit të Surrey-t. Lexoni Politikën e tyre të Privatësisë në www.epress.ac.uk/privacy.html 

Ne e përdorim këtë informacion për komunikim me ju për dërgimin e kërkesave për rishikim të artikujve dhe vetëm për qëllime të rishikimit nga kolegët dhe procesit editorial. 

1.2.2 Kur abonoheni në Scientific European® (SCIEU)®, ne mbledhim të dhënat tuaja personale (Emri, Email dhe përkatësia). Ne e përdorim këtë informacion vetëm për të kryer detyrimet e abonimit. 

1.2.3 Kur plotësoni formularët 'Punoni me ne' ose 'Na kontaktoni' ose ngarkoni dorëshkrime në faqet tona të internetit, informacioni personal i paraqitur nga ju përdoret vetëm për qëllimin për të cilin formulari është plotësuar. 

1.3 Ndarja e informacionit tuaj me palët e treta 

Ne nuk i ndajmë të dhënat tuaja personale me asnjë palë të tretë. Kur angazhoheni si autor ose recensues, redaktor ose këshilltar, informacioni juaj që dorëzoni ruhet në sistemin e menaxhimit të ditarit të bazuar në ueb epress (www.epress.ac.uk) Lexoni Politikën e tyre të Privatësisë në https://www.epress .ac.uk/privacy.html 

1.4 Transferimi jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) 

Ne nuk transferojmë informacione personale te asnjë palë e tretë brenda ose jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE). 

1.5 Për sa kohë i ruajmë informacionet tuaja 

Ne ruajmë informacionin për ju për aq kohë sa kërkohet për t'ju ofruar produktet ose shërbimet tona ose është i nevojshëm për qëllimet tona ligjore ose interesat tona legjitime. 

Megjithatë, informacioni mund të fshihet, kufizohet për përdorim ose modifikohet duke dërguar një kërkesë me email tek [email mbrojtur]

Për të marrë informacionin që kemi për ju, duhet të dërgohet një kërkesë me email [email mbrojtur]

1.6 Të drejtat tuaja në lidhje me informacionin tuaj personal 

Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave ju jep një sërë të drejtash për t'ju mbrojtur kundër një organizate që keqpërdor informacionin tuaj personal. 

1.6.1 Sipas Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave, ju keni të drejtat e mëposhtme a) për të marrë akses dhe kopje të informacionit personal që ne mbajmë për ju; b) të kërkojmë që ne të ndërpresim përpunimin e informacionit tuaj personal nëse përpunimi po ju shkakton dëm ose shqetësim; dhe c) të na kërkoni që të mos ju dërgojmë komunikime marketingu. 

1.6.2 Me efekt nga 25 maj 2018 pas GDPR, ju keni të drejtat shtesë të mëposhtme a) Të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale; b) Të kërkojmë që ne të kufizojmë aktivitetet tona të përpunimit të të dhënave në lidhje me të dhënat tuaja personale; c) Për të marrë nga ne të dhënat personale që mbajmë për ju, të cilat ju na keni dhënë, në një format të arsyeshëm të specifikuar nga ju, duke përfshirë edhe për qëllimin e transmetimit të atyre të dhënave personale te një kontrollues tjetër i të dhënave; dhe d) Të na kërkoni të korrigjojmë të dhënat personale që mbajmë për ju nëse janë të pasakta. 

Ju lutemi vini re se të drejtat e mësipërme nuk janë absolute dhe kërkesat mund të refuzohen kur zbatohen përjashtime. 

1.7 Na kontaktoni 

Nëse keni ndonjë koment, pyetje ose shqetësim në lidhje me ndonjë gjë që keni lexuar në këtë faqe ose jeni të shqetësuar se si të dhënat tuaja personale janë trajtuar nga Scientific European®, mund të na kontaktoni në [email mbrojtur] 

1.8 Referim te Komisioneri i Informacionit në MB 

Nëse jeni qytetar i BE-së dhe nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si po i përpunojmë të dhënat tuaja personale, mund të na drejtoni te Komisioneri i Informacionit. Mund të mësoni më shumë rreth të drejtave tuaja sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave nga faqja e internetit e Zyrës së Komisionerit të Informacionit në dispozicion në: www.ico.org.uk 

1.9 Ndryshimet në Politikën tonë të Privatësisë 

Nëse bëjmë ndryshime në këtë politikë, ne do t'i detajojmë ato në këtë faqe. Nëse është e përshtatshme, ne mund t'ju ofrojmë detaje me email; ne sugjerojmë që të vizitoni rregullisht këtë faqe për të parë çdo ndryshim ose përditësim të kësaj politike. 

2POLITIKA E DORËZIMIT 

Të gjithë autorët duhet të lexojnë dhe të pajtohen me kushtet në Politikën tonë të Parashtrimit përpara se të dorëzojnë një artikull në Scientific European (SCIEU)® 

2.1 Dorëzimi i dorëshkrimit 

Të gjithë autorët që dorëzojnë dorëshkrim në Scientific European (SCIEU)® duhet të pajtohen me pikat e mëposhtme. 

2.1.1 Misioni dhe fushëveprimi  

Scientific European publikon përparime të rëndësishme në shkencë, lajme kërkimore, përditësime mbi projektet kërkimore në vazhdim, njohuri të reja ose perspektiva ose komente për t'u shpërndarë te njerëzit e përgjithshëm me mendje shkencore. Ideja është lidhja e shkencës me shoqërinë. Autorët mund të publikojnë ose një artikull në lidhje me një projekt kërkimor të botuar ose në vazhdim ose për një rëndësi të rëndësishme shoqërore për të cilën njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm. Autorët mund të jenë shkencëtarë, studiues dhe/ose studiues që kanë njohuri të gjera të dorës së parë për lëndën që punojnë në akademikë dhe industri, të cilët gjithashtu do të kishin dhënë një kontribut të rëndësishëm në fushën e përshkruar. Ata mund të kenë kredenciale të shëndosha për të shkruar rreth temës, duke përfshirë shkrimtarët shkencorë dhe gazetarët. Kjo mund të frymëzojë mendjet e reja për të marrë shkencën si një karrierë me kusht që ata të ndërgjegjësohen për kërkimin e kryer nga shkencëtari në një mënyrë të kuptueshme për ta. Scientific European ofron një platformë për autorët duke i inkurajuar ata të shkruajnë për punën e tyre dhe t'i lidhin ata me shoqërinë në tërësi. Artikujt e botuar mund t'u caktohet DOI nga European Scientific, në varësi të rëndësisë së punës dhe risisë së saj. SCIEU nuk publikon kërkime parësore, nuk ka rishikim nga kolegët dhe artikujt shqyrtohen nga ekipi redaktues. 

2.1.2 Llojet e artikujve 

Artikujt në SCIEU® kategorizohen si Rishikim i përparimeve të fundit, Vështrime dhe Analiza, Editorial, Opinion, Perspektivë, Lajme nga Industria, Komentim, Lajme shkencore etj. Gjatësia e këtyre artikujve mund të jetë mesatarisht 800-1500 fjalë. Ju lutemi vini re se SCIEU® paraqet ide që janë botuar tashmë në literaturën shkencore të rishikuar nga kolegët. Ne NUK publikojmë teori të reja ose rezultate të kërkimit origjinal. 

2.1.3 Përzgjedhja e artikullit  

Përzgjedhja e artikullit mund të bazohet në atributet si më poshtë. 

 S.No. Atributet Po / Jo 
Gjetjet e hulumtimit mund të zgjidhin problemet me të cilat përballen njerëzit  
 
Lexuesit do të ndihen mirë kur lexojnë artikullin  
 
Lexuesit do të ndihen kureshtarë  
 
Lexuesit nuk do të ndihen të dëshpëruar kur lexojnë artikullin 
 
 
 
Hulumtimi mund të përmirësojë jetën e njerëzve 
 
 
 
Gjetjet e hulumtimit janë një moment historik në shkencë: 
 
 
 
Studimi raporton një rast shumë unik në shkencë 
 
 
 
Hulumtimi ka të bëjë me një temë që prek një pjesë të madhe të njerëzve 
 
 
 
Hulumtimi mund të ndikojë në ekonomi dhe industri 
 
 
 
10 Hulumtimi është botuar në një revistë me reputacion shumë të mirënjohur në një javë të fundit 
 
 
 
 
 
Rregulli 0: Rezultati = Numri i 'Po' 
Rregulli 1: Rezultati total > 5: Mirato  
Rregulli 2: sa më i lartë rezultati, aq më mirë  
Hipoteza: rezultati dhe goditjet në faqen e internetit duhet të jenë të lidhura ndjeshëm   
 

2.2 Udhëzime për Autorët 

Autorët mund të mbajnë parasysh udhëzimet e përgjithshme të mëposhtme bazuar në këndvështrimin e lexuesve dhe të redaktorit. 

Perspektiva e lexuesve 

 1. A më bëjnë titulli dhe përmbledhja të ndihem mjaftueshëm kurioz për të lexuar trupin? 
 1. A ka rrjedhë dhe ide të përcjella pa probleme deri në fjalinë e fundit?  
 1. nëse mbetem i angazhuar për të lexuar të gjithë artikullin? 
 1. nëse prirem të ndalem për një kohë për të reflektuar dhe vlerësuar pas përfundimit të leximit - diçka si momenti?   

Perspektiva e redaktorëve 

 1. A pasqyrojnë titulli dhe përmbledhja shpirtin e hulumtimit? 
 1. Ndonjë gabim gramatikor/fjali/drejtshkrimor? 
 1. Burimi(et) origjinale i cituar në mënyrë të përshtatshme në trup aty ku është e nevojshme. 
 1. Burimet e renditura në listën e referencës në rend alfabetik sipas sistemit të Harvardit me lidhjen e punës së DoI. 
 1. Qasja është më analitike me analiza kritike dhe vlerësim aty ku është e mundur. Përshkrimi vetëm deri në pikën kur kërkohet të prezantohet tema. 
 1. Gjetjet e hulumtimit, risia e tij dhe rëndësia e hulumtimit janë përcjellë qartë dhe bindshëm me sfondin e duhur  
 1. Nëse konceptet përcillen pa iu drejtuar shumë zhargoneve teknike 

2.3 Kriteret për paraqitje 

2.3.1 Autori mund të paraqesë punë për çdo temë të përmendur në objektin e revistës. Përmbajtja duhet të jetë origjinale, unike dhe prezantimi duhet të jetë me interes potencial për lexuesit e përgjithshëm me mendje shkencore. 

Puna e përshkruar nuk duhet të jetë botuar më parë (përveç në formën e një abstrakti ose si pjesë e një leksioni të botuar ose teze akademike) dhe nuk duhet të jetë në shqyrtim për botim diku tjetër. Nënkuptohet se të gjithë autorët që dorëzojnë në revistat tona të rishikuara janë dakord me këtë. Nëse ndonjë pjesë e dorëshkrimit është botuar më parë, autori duhet t'ia deklarojë qartë redaktorit. 

Nëse plagjiaturë në çfarëdo forme zbulohet në çdo kohë gjatë procesit të rishikimit dhe editorialit, dorëshkrimi do të refuzohet dhe do të kërkohet një përgjigje nga autorët. Redaktorët mund të kontaktojnë drejtuesin e departamentit ose institutit të autorit dhe gjithashtu mund të zgjedhin të kontaktojnë agjencinë e financimit të autorit. Shih seksionin 4 për politikën tonë të plagjiaturës. 

2.3.2 Autori përkatës (paraqitës) duhet të sigurojë që të gjitha marrëveshjet ndërmjet autorëve të shumtë janë arritur. Autori përkatës do të menaxhojë të gjithë komunikimin ndërmjet redaktorit dhe në emër të të gjithë bashkëautorëve nëse ka, para dhe pas publikimit. Ai/ajo është gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e komunikimit ndërmjet bashkautorëve. 

Autorët duhet të sigurojnë sa vijon: 

a. Të dhënat në dorëzim janë origjinale 

b. Paraqitja e të dhënave është miratuar 

c. Pengesat për ndarjen e të dhënave, materialeve ose reagentëve etj që përdoren në punë janë minimale. 

2.3.3 Konfidencialiteti 

Redaktorët tanë të ditarit do ta trajtojnë si konfidencial dorëshkrimin e dorëzuar dhe të gjithë komunikimin me autorët dhe gjyqtarët. Autorët duhet gjithashtu të trajtojnë çdo komunikim me ditarin si konfidencial, duke përfshirë raportet e recensentëve. Materiali nga komunikimi nuk duhet të postohet në asnjë faqe interneti. 

2.3.4 Paraqitja e nenit 

Për të paraqitur ju lutem hyrje (Për të krijuar një llogari, ju lutemi regjistruar ). Përndryshe, mund të dërgoni email në [email mbrojtur]

3. RISHQYRTIMI DHE POLITIKA EDITORIALE

3.1 Procesi editorial

3.1.1 Ekipi redaktues

Ekipi i redaksisë përbëhet nga kryeredaktor, këshilltarë (ekspertë të çështjes) së bashku me redaktor ekzekutiv dhe ndihmës redaktorë.

3.1.2 Procesi i rishikimit

Çdo dorëshkrim i nënshtrohet një procesi të përgjithshëm rishikimi nga ekipi redaktues për të siguruar saktësinë dhe stilin. Qëllimi i procesit të rishikimit është të sigurojë që artikulli të jetë i përshtatshëm për publikun e gjerë me mendje shkencore, d.m.th., të shmangë ekuacionet e ndërlikuara matematikore dhe zhargonin e vështirë shkencor dhe të shqyrtojë saktësinë e fakteve dhe ideve shkencore të paraqitura në artikull. Publikimi origjinal duhet të shqyrtohet tërësisht dhe çdo histori që buron nga një botim shkencor duhet të citojë burimin e saj. Ekipi redaktues i SCIEU® do ta trajtojë artikullin e paraqitur dhe të gjithë komunikimin me autorin(ët) si konfidenciale. Autori(ët) duhet gjithashtu të trajtojnë çdo komunikim me SCIEU si konfidencial.

Artikujt rishikohen gjithashtu në bazë të rëndësisë së tyre praktike dhe teorike të temës së zgjedhur, përshkrimit të tregimit për temën e zgjedhur për një audiencë të përgjithshme me mendje shkencore, kredencialet e autorit(ve), citimin e burimeve, kohëzgjatjen e historisë dhe prezantim unik nga çdo mbulim i mëparshëm i temës në çdo media tjetër.

3.1.2.1 Vlerësimi fillestar

Dorëshkrimi vlerësohet fillimisht nga ekipi redaktues dhe kontrollohet për shtrirjen, kriteret e përzgjedhjes dhe saktësinë teknike. Nëse miratohet, atëherë kontrollohet për plagjiaturë. Nëse nuk miratohet në këtë fazë, dorëshkrimi 'refuzohet' dhe autori(ët) informohen për vendimin.

3.1.2.2 Plagjiaturë

Të gjithë artikujt e marrë nga SCIEU ® kontrollohen për plagjiaturë pas miratimit fillestar për t'u siguruar që artikulli nuk ka asnjë fjali fjalë për fjalë nga asnjë burim dhe është shkruar nga autori(ët) me fjalët e tyre. Ekipi redaktues ka akses në Shërbimet e Kontrollit të Ngjashmërisë Crossref (iThenticate) për t'i ndihmuar ata në kryerjen e kontrolleve të plagjiaturës në artikujt e paraqitur.

3.2 Vendimi editorial

Pasi artikulli të jetë vlerësuar në pikat e sipërpërmendura, ai konsiderohet i përzgjedhur për botim në SCIEU® dhe do të publikohet në numrin e ardhshëm të revistës.

3.3 Rishikimi dhe ridorëzimi i neneve

Në rast të ndonjë rishikimi të artikujve të kërkuar nga ekipi redaktues, autorët do të informohen dhe duhet t'u përgjigjen pyetjeve brenda 2 javësh nga njoftimi. Artikujt e rishikuar dhe të ridorëzuar do t'i nënshtrohen procesit të vlerësimit siç përshkruhet më sipër përpara se të miratohen dhe pranohen për botim.

3.4 Konfidencialiteti

Ekipi ynë editorial do ta trajtojë artikullin e dërguar dhe të gjithë komunikimin me autorët si konfidencial. Autorët duhet gjithashtu të trajtojnë çdo komunikim me ditarin si konfidencial, duke përfshirë rishikimin dhe ridorëzimin. Materiali nga komunikimi nuk duhet të postohet në asnjë faqe interneti.

4. POLITIKA E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE LICENCËS 

4.1 E drejta e autorit për çdo artikull të botuar në Scientific European ruhet nga autori(ët) pa kufizime. 

4.2 Autorët i japin Scientific European një licencë për të botuar artikullin dhe për të identifikuar veten si botues origjinal. 

4.3 Autorët gjithashtu i japin çdo pale të tretë të drejtën për të përdorur lirisht artikullin për sa kohë që ruhet integriteti i tij dhe identifikohen autorët e tij origjinal, detajet e citimeve dhe botuesi. Të gjithë përdoruesit kanë të drejtë të lexojnë, shkarkojnë, kopjojnë, shpërndajnë, printojnë, kërkojnë ose lidhen me tekstet e plota të të gjithë artikujve të botuar në Scientific European. 

4.4 The Creative Commons Attribution License 4.0 zyrtarizon këto dhe kushte të tjera të botimit të artikujve. 

4.5 Revista jonë funksionon gjithashtu nën Licenca Creative Commons CC-BY. Ai jep të drejta të pakufizuara, të pakthyeshme, pa honorare, në mbarë botën, të pacaktuara për ta përdorur veprën në çfarëdo mënyre, nga çdo përdorues dhe për çdo qëllim. Kjo mundëson riprodhimin e artikujve, pa pagesë me informacionin e duhur të citimit. Të gjithë autorët që botojnë në revistat dhe revistat tona i pranojnë këto si kushte botimi. E drejta e autorit për përmbajtjen e të gjithë artikujve i mbetet autorit të caktuar të artikullit. 

Atribuimi i plotë duhet të shoqërojë çdo ripërdorim dhe burimi i botuesit duhet të pranohet. Kjo duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm në lidhje me veprën origjinale: 

Author (s) 

Titulli i Artikullit 

Ditar 

Vëllim 

Çështje 

Numrat e faqeve 

Data e botimit 

[Titulli i revistës ose i revistës] si botues origjinal 

4.6 Vetëarkivimi (nga autorët) 

Ne i lejojmë autorët të arkivojnë kontributet e tyre në faqet e internetit jo-komerciale. Kjo mund të jetë ose faqet e internetit personale të autorëve, depoja e institucionit të tyre, depoja e organit financues, depoja e aksesit të hapur në internet, serveri Pre-Print, PubMed Central, ArXiv ose ndonjë faqe interneti jokomerciale. Autori nuk kërkon të na paguajë asnjë tarifë për vetë-arkivimin. 

4.6.1 Versioni i dorëzuar 

Versioni i paraqitur i artikullit përcaktohet si versioni i autorit, duke përfshirë përmbajtjen dhe paraqitjen, të një artikulli që autorët e paraqesin për shqyrtim. Qasja e hapur lejohet për versionin e dorëzuar. Gjatësia e embargos është vendosur në zero. Pas pranimit, nëse është e mundur, duhet të shtohet deklarata e mëposhtme: "Ky artikull është pranuar për botim në revistë dhe është i disponueshëm në [Lidhja me artikullin përfundimtar]." 

4.6.2 Versioni i pranuar 

Dorëshkrimi i pranuar përcaktohet si drafti përfundimtar i artikullit, i pranuar për botim nga revista. Qasja e hapur lejohet për versionin e pranuar. Gjatësia e embargos është vendosur në zero. 

4.6.3 Versioni i publikuar 

Qasja e hapur lejohet për versionin e publikuar. Artikujt e botuar në revistën tonë mund të vihen në dispozicion të publikut nga autori menjëherë pas publikimit. Gjatësia e embargos është vendosur në zero. Ditari duhet t'i atribuohet si botuesi origjinal dhe duhet shtuar [Lidhja me artikullin përfundimtar]. 

5. POLITIKA E PLAGJIARTISË 

5.1 Çfarë konsiderohet plagjiaturë 

Plagjiatura përkufizohet si përdorim pa referencë i ideve të tjera të publikuara dhe të pabotuara në të njëjtën gjuhë ose në gjuhë tjetër. Shkalla e plagjiaturës në një artikull mund të përcaktohet si më poshtë: 

5.1.1 Plagjiaturë e madhe 

a. 'Plagjiaturë e qartë': kopjimi i paatribuar i të dhënave / gjetjeve të një personi tjetër, ridorëzimi i një botimi të tërë nën emrin e një autori tjetër (qoftë në gjuhën origjinale ose në përkthim) ose kopjim i madh fjalë për fjalë i materialit origjinal në mungesë të ndonjë citimi në burim, ose përdorim i paatribuar i punës akademike origjinale, të botuar, si hipoteza/ide e një personi ose grupi tjetër, ku kjo është një pjesë kryesore e botimit të ri dhe ka prova që nuk është zhvilluar në mënyrë të pavarur. 

b. 'Vetë-plagjiaturë' ose tepricë: Kur autori(ët) kopjojnë materialin e tij ose të tij të botuar më parë, plotësisht ose pjesërisht, pa dhënë referenca të përshtatshme. 

5.1.2 Plagjiaturë e vogël 

"Vetëm kopjim i vogël i frazave të shkurtra" me "pa keqpërdorim të të dhënave", kopjim i vogël fjalë për fjalë prej < 100 fjalësh pa treguar në citim të drejtpërdrejtë nga një vepër origjinale, përveç rastit kur teksti pranohet si i përdorur gjerësisht ose i standardizuar (p.sh. si material ose metodë) , kopjimi (jo fjalë për fjalë, por i ndryshuar vetëm pak) i pjesëve domethënëse nga një vepër tjetër, pavarësisht nëse ajo vepër është cituar apo jo. 

5.1.3 Përdorimi i imazheve pa njohjen e burimit: ripublikimi i një imazhi (imazhi, grafiku, diagrami etj.) 

5.2 Kur kontrollojmë për plagjiaturë 

Të gjitha dorëshkrimet e marra nga Scientific European (SCIEU)® kontrollohen për plagjiaturë në çdo fazë të procesit të rishikimit dhe editorialit. 

5.2.1 Pas dorëzimit dhe para pranimit 

Çdo artikull i paraqitur në SCIEU ® kontrollohet për plagjiaturë pas dorëzimit dhe vlerësimit fillestar dhe përpara rishikimit editorial. Ne përdorim Crossref Similarity Check (nga iThenticate) për kryerjen e një kontrolli të ngjashmërisë. Ky shërbim mundëson përputhjen e tekstit nga burime të cilat ose nuk janë referuar ose janë plagjiaturë në artikullin e paraqitur. Megjithatë, kjo përputhje e fjalëve ose frazave mund të jetë rastësisht ose për shkak të përdorimit të frazave teknike. Shembull, ngjashmëria në seksionin Materialet dhe Metodat. Ekipi redaktues do të bëjë një gjykim të shëndoshë bazuar në aspekte të ndryshme. Kur zbulohet një plagjiaturë e vogël në këtë fazë, artikulli u dërgohet menjëherë autorëve duke kërkuar që të zbulojnë saktë të gjitha burimet. Nëse zbulohet një plagjiaturë e madhe, dorëshkrimi refuzohet dhe autorët këshillohen ta rishikojnë dhe ta paraqesin atë si një artikull të ri. Shih seksionin 4.2. Vendim për plagjiaturë 

Pasi autorët të rishikojnë dorëshkrimin, kontrolli i plagjiaturës bëhet edhe një herë nga ekipi redaktues dhe nëse nuk shihet plagjiaturë, artikulli më pas rishikohet sipas procesit editorial. Përndryshe, ajo u kthehet sërish autorëve. 

6. POLITIKA TËRHEQJES 

6.1 Arsyet për tërheqje 

Më poshtë janë arsyet për tërheqjen e artikujve të botuar në SCIEU® 

a. Autorësia e rreme 

b. Dëshmi të qarta që gjetjet nuk janë të besueshme për shkak të përdorimit mashtrues të të dhënave, fabrikimit të të dhënave ose gabimeve të shumta. 

c. Publikimi i tepërt: gjetjet janë publikuar më parë diku tjetër pa referencën e duhur ose lejen 

d. Plagjiaturë e madhe 'Plagjiaturë e qartë': kopjimi i paatribuar i të dhënave / gjetjeve të një personi tjetër, ridorëzimi i një botimi të tërë nën emrin e një autori tjetër (qoftë në gjuhën origjinale ose në përkthim) ose kopjim i madh i materialit origjinal në mungesë të ndonjë citimi në burim. , ose përdorim i paatribuar i punës akademike origjinale të botuar, si hipoteza/ideja e një personi ose grupi tjetër, ku kjo është një pjesë kryesore e botimit të ri dhe ka prova që nuk është zhvilluar në mënyrë të pavarur. "Vetë-plagjiaturë" ose tepricë: Kur autori(ët) kopjojnë materialin e tij ose të tij të botuar më parë, plotësisht ose pjesërisht, pa dhënë referenca të përshtatshme.  

6.2 Tërheqjet 

Qëllimi kryesor i tërheqjeve është korrigjimi i literaturës dhe sigurimi i integritetit të saj akademik. Artikujt mund të tërhiqen nga autorët ose nga redaktori i revistës. Zakonisht një tërheqje do të përdoret për të korrigjuar gabimet në paraqitje ose në publikim. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr artikuj të tërë edhe pasi ato të jenë pranuar ose janë botuar. 

6.2.1 Erratum 

Njoftimi i një gabimi kritik të bërë nga revista, i cili mund të ndikojë në botimin në formën e tij përfundimtare, integritetin e tij akademik ose reputacionin e autorëve ose revistës. 

6.2.2 Korrigjimi (ose korrigjimi) 

Njoftimi i një gabimi kritik të bërë nga autori(ët) i cili mund të ndikojë në botimin në formën e tij përfundimtare, integritetin e tij akademik ose reputacionin e autorëve ose revistës. Kjo mund të jetë ose një pjesë e vogël e një publikimi të besueshëm që rezulton të jetë mashtrues, lista e autorit / kontribuesve është e pasaktë. Për publikim të tepërt, nëse artikulli botohet fillimisht në revistën tonë, ne do të nxjerrim një njoftim për botim të tepërt, por artikulli nuk do të tërhiqet. 

6.2.3 Shprehja e shqetësimit 

 Një shprehje shqetësimi do të lëshohet nga redaktorët e revistës nëse ata marrin prova jo përfundimtare të sjelljes së gabuar të publikimit nga autorët, ose nëse ka prova që të dhënat nuk janë të besueshme.  

6.2.4 Tërheqja e plotë e artikullit 

Revista do të tërheqë menjëherë një artikull të botuar nëse ka prova përfundimtare. Kur një artikull i botuar tërhiqet zyrtarisht, sa vijon do të publikohet menjëherë në të gjitha versionet e revistës (të shtypura dhe elektronike) për të minimizuar efektet e dëmshme të publikimit mashtrues. Revista gjithashtu do të sigurohet që tërheqjet të shfaqen në të gjitha kërkimet elektronike. 

a. Për versionin e shtypur, një shënim tërheqjeje i titulluar "Retraksioni: [titulli i artikullit]", i cili nënshkruhet nga autorët dhe/ose redaktori publikohet në numrin pasues të revistës në formën e shtypur. 

b. Për versionin elektronik, lidhja e artikullit origjinal do të zëvendësohet me një shënim që përmban shënimin e tërheqjes dhe do të jepet një lidhje në faqen e artikullit të tërhequr dhe do të identifikohet qartë si tërheqje. Përmbajtja e artikullit do të shfaqë filigranin 'Tërhequr' në të gjithë përmbajtjen e tij dhe kjo përmbajtje do të jetë e disponueshme falas. 

c. Do të tregohet se kush e tërhoqi artikullin – autori dhe/ose redaktori i revistës 

d. Arsyeja(at) ose baza për tërheqje do të shprehet qartë 

e. Deklaratat që janë potencialisht shpifëse do të shmangen 

Nëse autorësia kontestohet pas publikimit, por nuk ka arsye për të dyshuar në vlefshmërinë e gjetjeve ose besueshmërinë e të dhënave, atëherë publikimi nuk do të tërhiqet. Në vend të kësaj, do të lëshohet një korrigjim së bashku me provat e nevojshme. Çdo autor nuk mund të shkëputet nga një botim i tërhequr sepse është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë autorëve dhe autorët nuk duhet të kenë asnjë arsye për të kundërshtuar ligjërisht një tërheqje. Shih seksionin për politikën tonë të dorëzimit. Ne do të kryejmë një hetim të duhur përpara se një tërheqje dhe redaktori mund të vendosë të kontaktojë institutin e autorit ose agjencinë e financimit për çështje të tilla. Vendimi përfundimtar i takon kryeredaktorit. 

6.2.5 Shtesa 

Njoftimi i çdo informacioni shtesë në lidhje me një punim të botuar që është me vlerë për lexuesit. 

7. QASJE E HAPUR 

Scientific European (SCIEU) ® është e përkushtuar ndaj aksesit të hapur real dhe të menjëhershëm. Të gjithë artikujt e botuar në këtë revistë janë të lirë për t'u aksesuar menjëherë dhe përgjithmonë pasi të jenë pranuar në SCIEU. Artikujve të pranuar u caktohet DOI, nëse është e rëndësishme. Ne nuk ngarkojmë asnjë tarifë për çdo lexues që të shkarkojë artikuj në çdo kohë për përdorimin e tij shkencor. 

Scientific European (SCIEU) ® operon nën licencën Creative Commons CC-BY. Kjo u mundëson të gjithë përdoruesve të drejtën e aksesit të lirë, të pakthyeshëm, në mbarë botën dhe një licencë për të kopjuar, përdorur, shpërndarë, transmetuar dhe shfaqur veprën publikisht dhe për të bërë dhe shpërndarë vepra të prejardhura, në çdo medium dixhital për çdo qëllim të përgjegjshëm, pa pagesë. me pagesë dhe i nënshtrohet atribuimit të duhur të autorësisë. Të gjithë autorët që botojnë me SCIEU ® i pranojnë këto si kushte botimi. E drejta e autorit për përmbajtjen e të gjithë artikujve i mbetet autorit të caktuar të artikullit. 

Një version i plotë i punës dhe të gjitha materialet plotësuese në një format elektronik standard të përshtatshëm depozitohen në një depo në internet, e cila mbështetet dhe mirëmbahet nga një institucion akademik, shoqëri shkencore, agjenci qeveritare ose organizatë tjetër e mirëformuar që kërkon të mundësojë akses të hapur, shpërndarja e pakufizuar, ndër-operueshmëria dhe arkivimi afatgjatë. 

8. POLITIKA E ARKIVIMIT 

Ne jemi të përkushtuar për disponueshmërinë, aksesueshmërinë dhe ruajtjen e përhershme të veprës së botuar. 

8.1 Arkivimi dixhital 

8.1.1 Si anëtar i Portico (një arkiv dixhital i mbështetur nga komuniteti), ne i arkivojmë publikimet tona dixhitale me ta. 

8.1.2 Ne dorëzojmë botimet tona dixhitale në Bibliotekën Britanike (Biblioteka Kombëtare e Mbretërisë së Bashkuar). 

8.2 Arkivimi i kopjeve të shtypura 

Ne dorëzojmë kopje të shtypura në Bibliotekën Britanike, Bibliotekën Kombëtare të Skocisë, Bibliotekën Kombëtare të Uellsit, Bibliotekën e Universitetit të Oksfordit, Bibliotekën e Kolegjit Trinity të Dublinit, Bibliotekën e Universitetit të Kembrixhit dhe disa biblioteka të tjera kombëtare në BE dhe SHBA. 

Biblioteka Britanike permalink
Biblioteka e Universitetit të Kembrixhit permalink
Biblioteka e Kongresit, SHBA permalink
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare, Zagreb, Kroaci permalink
Biblioteka Kombëtare e Skocisë permalink
Biblioteka Kombëtare e Uellsit permalink
Biblioteka e Universitetit të Oksfordit permalink
Biblioteka e Kolegjit Trinity të Dublinit permalink

9. ETIKA E PUBLIKIMIT 

9.1 Interesat e kundërta 

Të gjithë autorët dhe ekipi redaktues duhet të deklarojnë çdo interes konfliktuoz në lidhje me artikullin e paraqitur. Nëse dikush në ekipin e redaksisë ka një interes të kundërt që mund ta pengojë atë të marrë një vendim të paanshëm për një dorëshkrim, redaksia nuk do ta përfshijë këtë anëtar për vlerësim. 

Interesat konkurruese përfshijnë si më poshtë: 

Për autorët: 

a. Punësimi – i kohëve të fundit, aktual dhe i parashikuar nga çdo organizatë që mund të fitojë ose të humbasë financiarisht përmes publikimit 

b. Burimet e financimit – mbështetje kërkimore nga çdo organizatë që mund të fitojë ose të humbasë financiarisht përmes publikimit 

c. Interesat financiare personale - aksione dhe aksione në kompani që mund të fitojnë ose humbasin financiarisht përmes publikimit 

d. Çdo formë shpërblimi nga organizatat që mund të fitojnë ose humbasin financiarisht 

e. Patentat ose aplikimet për patentë të cilat mund të preken nga publikimi 

f. Anëtarësimi i organizatave përkatëse 

Për anëtarët e ekipit redaktues: 

a. Duke pasur një marrëdhënie personale me ndonjë nga autorët 

b. Punoni ose keni punuar së fundi në të njëjtin departament ose institucion si ndonjë nga autorët.  

Autorët duhet të përfshijnë sa vijon në fund të dorëshkrimit të tyre: Autori(ët) nuk deklarojnë asnjë interes konkurrues. 

9.2 Sjellja e autorit dhe e drejta e autorit 

Të gjithë autorëve u kërkohet të pajtohen me kërkesat tona të licencës kur dorëzojnë punën e tyre. Duke dorëzuar në revistat tona dhe duke rënë dakord për këtë licencë, autori dërgues pajtohet në emër të të gjithë autorëve që: 

a. artikulli është origjinal, nuk është botuar më parë dhe nuk është aktualisht në shqyrtim për botim diku tjetër; dhe 

b. autori ka marrë leje për të përdorur çdo material që është marrë nga palë të treta (p.sh., ilustrime ose grafikët), dhe kushtet janë dhënë. 

Të gjithë artikujt në Scientific European (SCIEU) ® botohen nën licencën Creative Commons, e cila lejon ripërdorimin dhe rishpërndarjen me atribut tek autorët. Shih seksionin 3 për politikën tonë të autorit dhe licencës 

9.3 Sjellja e keqe 

9.3.1 Sjellja e pahijshme e kërkimit 

Sjellja e keqe e kërkimit përfshin falsifikimin, fabrikimin ose plagjiaturën në propozimin, kryerjen, rishikimin dhe/ose raportimin e rezultateve të kërkimit. Sjellja e pahijshme e hulumtimit nuk përfshin gabime të vogla të sinqerta ose dallime në mendime. 

Nëse pas vlerësimit të punës kërkimore, redaktori ka shqetësime për një botim; do të kërkohet një përgjigje nga autorët. Nëse përgjigja është e pakënaqshme, redaktorët do të kontaktojnë shefin e departamentit ose institutit të autorit. Në rastet e plagjiaturës së publikuar ose të publikimit të dyfishtë, do të bëhet një njoftim në ditar duke shpjeguar situatën, duke përfshirë 'tërheqjet' nëse puna vërtetohet se është mashtruese. Shih seksionin 4 për politikën tonë të plagjiaturës dhe seksionin 5 për politikën tonë të tërheqjes 

9.3.2 Publikimi i tepërt 

Scientific European (SCIEU) ® merr në konsideratë vetëm paraqitjet e artikujve që nuk janë publikuar më parë. Publikimi i tepërt, publikimi i dyfishtë dhe riciklimi i tekstit nuk janë të pranueshme dhe autorët duhet të sigurojnë që puna e tyre kërkimore të publikohet vetëm një herë. 

Mbivendosja e vogël e përmbajtjes mund të jetë e pashmangshme dhe duhet të raportohet në mënyrë transparente në dorëshkrim. Në artikujt e rishikimit, nëse teksti riciklohet nga një botim i mëparshëm, ai duhet të paraqitet me një zhvillim të ri të opinioneve të botuara më parë dhe duhet të citohen referencat e duhura për botimet e mëparshme. Shih seksionin 4 për politikën tonë të plagjiaturës. 

9.4 Standardet dhe proceset editoriale 

9.4.1 Pavarësia editoriale 

Pavarësia editoriale respektohet. Vendimi i redaksisë është përfundimtar. Në rast se një anëtar i ekipit redaktues dëshiron të paraqesë një artikull, ai/ajo nuk do të jetë pjesë e procesit të rishikimit editorial. Kryeredaktori/një anëtar i lartë i ekipit redaktues rezervon të drejtën të konsultojë çdo ekspert të çështjes në lidhje me të dhënat dhe saktësinë shkencore, për të vlerësuar artikullin. Procesi i vendimmarrjes editoriale të revistës sonë është krejtësisht i ndarë nga interesat tona tregtare. 

9.4.2 Sistemet e rishikimit 

Ne sigurojmë që procesi i rishikimit editorial të jetë i drejtë dhe synojmë të minimizojmë paragjykimet. 

Punimet e dorëzuara i nënshtrohen procesit tonë editorial siç përshkruhet në seksionin 2. Nëse ka pasur ndonjë diskutim konfidencial ndërmjet një autori dhe një anëtari të ekipit redaktues, ato do të mbeten në konfidencialitet, përveç nëse është dhënë pëlqimi i qartë nga të gjitha palët e interesuara ose nëse ka ndonjë përjashtim rrethanat. 

Redaktorët ose anëtarët e bordit nuk përfshihen kurrë në vendimet editoriale për punën e tyre dhe në këto raste, punimet mund t'u referohen anëtarëve të tjerë të ekipit redaktues ose kryeredaktorit. Kryeredaktori nuk do të përfshihet në vendimet editoriale për të tij/saj në asnjë fazë të procesit editorial. Ne nuk pranojmë asnjë lloj sjelljeje apo korrespondence abuzive ndaj stafit apo redaktorëve tanë. Çdo autor i një punimi të paraqitur në revistën tonë, i cili angazhohet në sjellje abuzive ose korrespondencë ndaj stafit ose redaktorëve, do të tërhiqet menjëherë nga shqyrtimi për botim. Shqyrtimi i parashtresave të mëvonshme do të jetë në diskrecionin e kryeredaktorit. 

Shih seksionin 2 për rishikimin tonë dhe politikën editoriale 

9.4.3 Apelimet 

Autorët kanë të drejtë të apelojnë vendimet editoriale të marra nga Scientific European (SCIEU)®. Autori duhet të paraqesë arsyet e ankesës së tij në redaksinë me email. Autorët janë të dekurajuar që të kontaktojnë drejtpërdrejt anëtarët e bordit redaktues ose redaktorët me ankesat e tyre. Pas ankimimit, të gjitha vendimet editoriale janë përfundimtare dhe vendimi përfundimtar i takon Kryeredaktorit. Shih seksionin 2 të Politikës sonë të Rishikimit dhe Editoriale 

9.4.4 Standardet e saktësisë 

European Scientific (SCIEU) ® do të ketë për detyrë të publikojë korrigjime ose njoftime të tjera. Një 'korrigjim' do të përdoret normalisht kur një pjesë e vogël e një publikimi të besueshëm rezulton të jetë mashtrues për lexuesit. Një 'tërheqje' (njoftim i rezultateve të pavlefshme) do të lëshohet nëse puna vërtetohet se është mashtruese ose si rezultat i një gabimi të rëndësishëm. Shih seksionin 5 për politikën tonë të tërheqjes 

9.5 Ndarja e të dhënave 

9.5.1 Politika e të dhënave të hapura 

Për të lejuar kërkuesit e tjerë të verifikojnë dhe të ndërtojnë më tej punën e botuar në Scientific European (SCIEU)®, autorët duhet të vënë në dispozicion të dhënat, kodin dhe/ose materialet kërkimore që janë pjesë përbërëse e rezultateve në artikull. Të gjitha grupet e të dhënave, skedarët dhe kodi duhet të depozitohen në depo të përshtatshme, të njohura në dispozicion të publikut. Autorët duhet të zbulojnë gjatë dorëzimit të vetë dorëshkrimit nëse ka ndonjë kufizim në disponueshmërinë e të dhënave, kodit dhe materialeve kërkimore nga puna e tyre. 

Grupet e të dhënave, skedarët dhe kodet që janë depozituar në një depo të jashtme duhet të citohen siç duhet në referencat. 

9.5.2 Kodi burimor 

Kodi burimor duhet të vihet në dispozicion nën një licencë me burim të hapur dhe të depozitohet në një depo të përshtatshme. Sasi të vogla të kodit burim mund të përfshihen në materialin plotësues. 

10. POLITIKA E ÇMIMEVE 

10.1 Tarifat e Abonimit 

Printo abonim 1-vjeçar* 

Korporata 49.99 £ 

Institucionale 49.99 £ 

Personal 49.99 £ 

*Tarifa postare dhe TVSH ekstra 

10.2 Termat dhe kushtet 

a. Të gjitha abonimet futen në bazë të një viti kalendarik nga janari deri në dhjetor. 
b. Për të gjitha porositë kërkohet paradhënie e plotë. 
c. Pagesat e abonimit janë të pakthyeshme pasi të jetë dërguar numri i parë. 
d. Një abonim institucional ose i korporatës mund të përdoret nga shumë individë brenda një organizate. 
e. Një abonim personal mund të përdoret vetëm nga pajtimtari individual për përdorim personal. Duke blerë abonime me tarifën personale, ju pranoni që Shkencor Evropian® do të përdoret vetëm për qëllime personale, jo komerciale. Rishitja e abonimeve të blera me tarifën personale është rreptësisht e ndaluar. 

10.2.1 Mënyrat e pagesës 

Pranohen metodat e mëposhtme të pagesës: 

a. Me transfertë bankare GBP (£) emri i llogarisë: UK EPC LTD, numri i llogarisë: '00014339' Kodi i renditjes: '30-90-15' BIC: 'TSBSGB2AXXX' IBAN: 'GB82TSBS30901500014339'. Ju lutemi, citoni numrin tonë të faturës dhe numrin e pajtimtarit kur bëni pagesën dhe dërgoni informacionin me email tek [email mbrojtur] 
b. Me kartë debiti ose krediti 

10.2.2 Taksat 

Të gjitha çmimet e paraqitura më sipër janë pa taksa. Të gjithë klientët do të paguajnë TVSH-në me normën e zbatueshme në Mbretërinë e Bashkuar. 

10.2.3 Dorëzimi 

Ju lutemi, lejoni deri në 10 ditë pune për dërgesë brenda Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës dhe 21 ditë për pjesën tjetër të botës. 

11. POLITIKA E REKLAMAVE 

11.1 Të gjitha reklamat në faqen e internetit Scientific European® dhe formularin e shtypur janë të pavarura nga procesi editorial dhe vendimet editoriale. Përmbajtja editoriale në asnjë mënyrë nuk komprometohet ose ndikohet nga ndonjë interes tregtar ose financiar me klientët reklamues ose sponsorë ose vendime marketingu. 

11.2 Reklamat shfaqen në mënyrë të rastësishme dhe nuk janë të lidhura me përmbajtjen në faqen tonë të internetit. Reklamuesit dhe sponsorët nuk kanë asnjë kontroll ose ndikim mbi rezultatet e kërkimeve që një përdorues mund të kryejë në faqen e internetit sipas fjalës kyçe ose temës së kërkimit. 

11.3 Kriteret për reklama 

11.3.1 Reklamat duhet të identifikojnë qartë reklamuesin dhe produktin ose shërbimin që ofrohet 

11.3.2 Ne nuk pranojmë reklama që janë mashtruese ose mashtruese ose duken të pahijshme ose fyese në tekst ose vepra arti, ose nëse kanë të bëjnë me përmbajtje të një natyre personale, racore, etnike, seksuale ose fetare. 

11.3.3 Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo lloj reklamimi që ka të ngjarë të ndikojë në reputacionin e revistave tona. 

11.3.4 Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr reklamën nga faqja e ditarit në çdo kohë. 

Vendimi i kryeredaktorit është përfundimtar. 

11.4 Çdo ankesë në lidhje me reklamimin në Scientific European® (faqe në internet dhe print) duhet të dërgohet në: [email mbrojtur] 

12. POLITIKA HIPERLINDORE 

Lidhjet e jashtme të pranishme në faqen e internetit: Në shumë vende në këtë faqe interneti, mund të gjeni lidhje në uebsajte/portale të tjera. Këto lidhje janë vendosur për lehtësinë e lexuesve në mënyrë që ata të mund të kenë akses në burimet/referencat origjinale. Shkencore Evropiane nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe besueshmërinë e faqeve të internetit të lidhura dhe nuk miraton domosdoshmërisht pikëpamjet e shprehura në to ose në faqet e internetit të arritshme përmes lidhjeve të tyre të publikuara në internet. Thjesht prania e lidhjes ose renditja e saj në këtë faqe interneti nuk duhet të supozohet si miratim i asnjë lloji. Ne nuk mund të garantojmë që këto lidhje do të funksionojnë në çdo kohë dhe nuk kemi kontroll mbi disponueshmërinë/mosdisponueshmërinë e këtyre faqeve të lidhura.  

13. GJUHA E PUBLIKIMIT

Gjuha e botimit të Shkencore Evropiane është anglisht. 

Megjithatë, për përfitime dhe lehtësi të studentëve dhe lexuesve, gjuha e parë e të cilëve nuk është anglishtja, përkthimi nervor (me bazë makinerie) është vënë në dispozicion në pothuajse të gjitha gjuhët e rëndësishme që fliten në pjesë të ndryshme të botës. Ideja është që të ndihmohen lexuesit e tillë (gjuha e parë e të cilëve nuk është anglishtja) të kuptojnë dhe vlerësojnë të paktën thelbin e tregimeve shkencore në gjuhët e tyre amtare. Ky mjet është vënë në dispozicion të lexuesve tanë me mirëbesim. Ne nuk mund të garantojmë që përkthimet do të jenë 100% të sakta në fjalë dhe ide. Shkencore Evropiane nuk është përgjegjës për ndonjë gabim të mundshëm në përkthim.

***

RRETH NESH  QËLLIMET DHE FUSHËVEPRIMI  POLITIKA JONA   NA KONTAKTONI  
UDHËZIMET E AUTORIT  ETIKA DHE KEQPRAKTIKA  FAQ PËR AUTORËT  DORËZO ARTIKULLI